Skontaktuj się z nami!

MS Clinsearch Spółka z o.o.

ul. Północna 18/U1, 20-064 Lublin

tel: 609 778 177 

e-mail: biuro@msclinsearch.pl

MS Clinsearch: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem trzynastego ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MS Clinsearch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ulica Północna 18/U1,  który reprezentuje Janusz Milanowski Kierownik Podmiotu.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MS Clinsearch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: adres email: biuro@ ms clinsearch kropka pl, numer telefonu 503 965 257.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie artykułu szóstego i artykułu dziewiątego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz krajowych aktów prawnych, dotyczących przetwarzania danych osobowych pacjentów i przetwarzania dokumentacji medycznej.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie trzecim odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub organy uprawnione do pozyskiwania takich danych na mocy obowiązujących regulacji prawnych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez Ustawę o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych dotyczących archiwizowania danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora.

Podanie danych osobowych w celu określonym w punkcie trzecim jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, a brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij